Parfymkullen

Kull föddes 20.06.03 Mamma Suzzie miste livet och kullen växte upp hos fostermamma.